Ta tid til nye perspektiver

Klikk på ballongen

For privatkunder:

Parterapi

Hva ønsker dere som par å jobbe med? Det kan være vanskelige og såre tema dere opplever i parforholdet, eller at dere ønsker å forbedre kommunikasjonen i samlivet.

Samlivshjelpen

Samlivshjelpen er for dere som ønsker hjelp til å justere kommunikasjon- og relasjonsmønster i samlivet.

Terapisamtaler

Strever du med vanskelige relasjoner, følelser og tanker? Eller har du opplevd vanskelige ting som preger hverdagslivet? Terapisamtalene tar utgangspunkt i din historie og det du ønsker å jobbe med.

Familieterapi

Har dere som familie gått dere fast i et negativt samspill? Er det konflikter som ikke har blitt bearbeidet mellom generasjoner? Har familien vært gjennom kriser som det er vanskelig å snakke om? Mine barn, dine barn og kanskje våre barn? Hvordan skal vi få det til å fungere i den «nye familien»?

Foreldreveiledning

Strever dere i foreldrerollen? Er dere usikker på hvordan dere skal oppdra barna deres? Er dere uenig om grensesetting? Føler dere at dere har prøvd «alt», men likevel står fast? Har dere utfordringer i foreldresamarbeid ved samlivsbrudd? Strever barnet deres med skolevegring? I denne settingen vil du få konkrete råd for de problemstillingene du står ovenfor.

Endringer i livet

Står du foran viktige valg? For eksempel å bytte jobb eller vurderer ny karriereretning. Da kan en profesjonell samtalepartner være til god hjelp.

For offentlige instanser:

Systemisk veiledning

Håpet tilbyr systemisk veiledning av ansatte med fokus på personlig og profesjonell yrkesutøvelse.

Skreddersøm

Håpet tilbyr skreddersydde veiledning- og kompetansepakker til fosterhjem og hjemmebaserte tiltak. Ta kontakt for nærmere drøfting av behov og ønsker.

For Bedrifter:

Kurs og oppfølgingspakker for bedrifter innenfor områdene arbeidsmiljø, kommunikasjonskultur og lederutvikling på relasjonskompetanse. Ta kontakt for nærmere drøfting av behov og ønsker.

Sosionom og familieterapeut Geir Urnes Misje tilbyr samtaler med personer alene, par, hele familier, grupper eller annet nettverk. Han har solid kunnskap om hva relasjoner betyr for oss mennesker og hvordan dette påvirker livene våre psykisk, fysisk og sosialt. Geir arbeider på følgende verdi- og holdningsgrunnlag:

  • Du er den med mest kunnskap om livet du lever.
  • Jeg tror på din historie.
  • Alle mennesker opplever perioder i livet hvor det kan være klokt å søke hjelp.
  • Problemer oppstår og opprettholdes i samspill mellom mennesker.
  • Problemer løses og oppløses i samspill mellom mennesker.
  • Er det noe jeg lurer på eller undres over i samtalene, spør jeg direkte.
  • Jeg vil være modig og nysgjerrig sammen med deg.
  • Jeg ønsker å utfordre deg.
  • Jeg tror at du kan gi meg nye perspektiver og ny kunnskap.
  • Jeg deler gjerne av personlige erfaringer i samtalene.

I tillegg til å være utdannet sosionom og familieterapeut fra VID høyskole ved Diakonhjemmet i Oslo har Misje 16 års erfaring fra rusbehandling, BUP i spesialisthelsetjenesten, familiearbeid, veiledning, terapi, fosterhjemsveiledning, beredskapshjem og barnevernsinstitusjon. Han har også ledererfaring fra akuttinstitusjon for ungdom samt sertifisert til å holde PREP samlivskurs.

Tilnærmingen til det som er vanskelig velger vi sammen, ut fra hva du, familien din eller den enkelte kan ha nytte av for å skape en forskjell.

– I håpet kan alt skje –

Ta kontakt for en uforpliktende
prat om hva vi kan få til sammen

familieterapeut

Telefon: 414 54 288

Epost: send epost

Design og kode: David André Erichsen - daesign.no